Przedsięwzięcia organizowane przez Oddział wspiera kadra programowa PTTK. W średzkim Oddziale działają:

  • Instruktorzy Ochrony Przyrody – 3 osoby,
  • Przodownicy Turystyki Pieszej – 7 osób (w tym Honorowy przodownik kol. Eugenia Małuszek, która służy radą i pomocą),
  • Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu – 3 osoby
  • Instruktor Krajoznawstwa Polski - Aleksandra Staszak
  • Przodownik Turystyki Kolarskiej – Jarosław Zwiernik
  • Organizatorzy Imprez na Orientację – 10 osób
  • Znakarz Szlaków Turystycznych - 2 osoby
  • Przodownik Turystyki Górskiej - Natalia Deptuła