XIX Kadencja Władz Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej 2013-2017

 

 

 

Zarząd Oddziału:

 

Lidia Pazoła - prezes
Aleksandra Staszak - wiceprezes
Elżbieta Sibińska - skarbnik
Agnieszka Tabaczka - sekretarz
Krzysztof Rozmiarek - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 

Maria Staszak - prezes
Bartosz Rybko - sekretarz
Olga Nowaczyk - członek

 

Sąd koleżeński:

 

Nie powołano